:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  31°C lekkie zachmurzenie

Gmina i Miasto Wyszogród w walce o czyste powietrze

Samorząd, Gmina Miasto Wyszogród walce czyste powietrze - zdjęcie, fotografia

Nasza Gmina przystępuje do opracowywania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” (PGN).

To dokument strategiczny, który nakreśla długoterminową wizję rozwoju Gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Wyznacza także konkretne, mierzalne, osiągalne i określone w czasie cele prowadzące do osiągnięcia redukcji emisji gazów cieplarnianych w 2023 roku.

Ponadto wskazuje i planuje zadania o charakterze inwestycyjnym i nieinwestycyjnym, które przyczynią się do realizacji celów Planu. Każdy z analizowanych w ramach PGN obszarów został poddany inwentaryzacji i zgodnie z informacjami dotyczącymi wpływu na środowisko, zostały określone kierunki i działania, jakie należy podjąć. Wszystko po to, by rozwijać w każdym z tych sektorów gospodarkę niskoemisyjną. Działania prowadzone w ramach PGN umożliwią poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród. Zadania obejmują kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich działań w zakresie zmierzającym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy sieci drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania Gminy.

Dobrze opracowany PGN pozwoli podnieść szanse Gminy i jej Mieszkańców na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Plan gospodarki niskoemisyjnej to nie kolejny dokument, który należy opracować po to, „żeby był”. To jeden z kluczowych dokumentów dla gmin , które poważnie myślą o swoim rozwoju w najbliższych latach. Plan gospodarki niskoemisyjnej ma służyć przede wszystkim mieszkańcom Gminy i Miasta Wyszogród.
Do jego opracowania niezbędne jest pozyskanie informacji o zużyciu energii. Dlatego też, w najbliższym czasie otrzymają Państwo krótkie ankiety, dotyczące wykorzystania energii w gospodarstwach domowych. Ankieta będzie także dostępna na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród. Wszystkie zebrane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz przygotowania Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Wyszogród.
Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, stanowi natomiast ważną informację o możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza na terenie gminy.Załączniki

Gmina i Miasto Wyszogród w walce o czyste powietrze komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na e-Wyszogrod.pl