:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  20°C pochmurno z przejaśnieniami

NASZE ZABYTKI SAKRALNE CORAZ PIĘKNIEJSZE ROZPOCZYNA SIĘ REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PARAFIALN

Historia, NASZE ZABYTKI SAKRALNE CORAZ PIĘKNIEJSZE ROZPOCZYNA REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PARAFIALN - zdjęcie, fotografia

NASZE ZABYTKI SAKRALNE CORAZ PIĘKNIEJSZE
ROZPOCZYNA SIĘ REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. ŚW. LEONARDA W CHOCISZEWIE
Piękny zabytkowy kościół drewniany w Chociszewie nareszcie doczekał się generalnej odnowy i rewitalizacji. Dzięki staraniom KSIĘDZA PROBOSZCZA JERZEGO ZDUNKIEWICZA został włączony w projekt rewitalizacji zabytkowych obiektów sakralnych. Projekt ten realizowany jest wspólnie z rewitalizacją zespołu kościelno-klasztornego w Ratowie, pow. mławski. 1 czerwca br. w Muzeum Romantyzmu i Opinogórze nastąpiło podpisanie projektu renowacji sanktuarium diecezjalnego św. Antoniego z Padwy w Ratowie i KOŚCIOŁA ŚW. LEONARDA W CHOCISZEWIE. Dla kościoła w Chociszewie wartość projektu brutto wynosi 535 050 zł, z czego dotacja w ramach RPO WM 2014-20 to 428 040 zł brutto. Liderem tegoż projektu o łącznej sumie 4,5 mln zł jest Sanktuarium św. Antoniego z Padwy, reprezentowane przez rektora ks. Bogdana Pawłowskiego. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Parafia św. Leonarda w Chociszewie, Powiatem Mławskim, Gminą Radzanów i Gminą Czerwińsk nad Wisłą. To wielka i doniosła sprawa dla naszego zabytkowego kościoła w Chociszewie. Poczuwamy się do obowiązku w imieniu społeczności gminy Czerwińsk nad Wisłą, a w szczególności lokalnej wspólnoty parafii Chociszewo przekazania KSIĘDZU PROBOSZCZOWI JERZEMU ZDUNKIEWICZOWI PODZIĘKOWAŃ I WYRAZÓW UZNANIA za Jego skuteczne starania o realizację tego projektu. W jego ramach zaplanowany został następujący zakres prac: 
● naprawa konstrukcji na dachu kościoła;
● renowacja drewnianej elewacji zewnętrznej kościoła;
● renowacja i częściowa wymiana stolarki drzwiowej i okiennej:
● wymiana instalacji elektrycznej na poddaszu kościoła;
● zabezpieczenie więźby dachowej przed kornikiem i pożarem;
● zamontowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych;
● obłożenie schodów zewnętrznych płytami granitowymi;
● renowacja zabytkowego ogrodzenia wokół kościoła wykonanego w formie ażurowej z czerwonej cegły.
Pierwszy kościół drewniany w Chociszewie powstał w połowie XV wieku w latach 1451-1452 a jego fundatorem był WINCENTY GIŻYCKI brat biskupa płockiego Pawła Giżyckiego, który erygował parafię chociszewską 4 lutego 1452 roku. Kolejny kościół drewniany wzniesiono na miejscu poprzedniego w 1740 r. a jego fundatorem był cześnik zakroczymski WŁADYSŁAW ŁAŹNIEWSKI. Obecny kościół drewniany wzniesiono w latach 1830-1835 na tym samym miejscu z wykorzystaniem starych fundamentów i być może nadających się jeszcze do budowy bali drewnianych z poprzedniej rozebranej i zniszczonej już świątyni. Tym razem fundatorem kościoła był ówczesny właściciel majątków w Chociszewie i Roguszynie SZCZEPAN MISZEWSKI. Do wspólnego dzieła tworzenia całokształtu obecnego zespołu kościelnego wpisali się także:
● ONUFRY LEWOCKI – późniejszy właściciel majątku w Chociszewie, który był fundatorem budowy plebanii, organistówki i prac restauracyjnych w kościele;
● JÓZEF I MARIA (Z LIPIŃSKICH) LEWOCCY – następni właściciele Chociszewa, fundatorzy drewnianej dzwonnicy i wyposażenia kościelnego.
● JÓZEFAT I JULIANNA (Z MĄCZEWSKICH) ZAWIDZCY – kolejni właściciele Chociszewa, fundatorzy kruchty, ażurowego parkanu z czerwonej cegły oraz bramy i furtek. W 1878 r. kosztem Józefa Zawidzkiego dokonano remontu i przebudowy świątyni dostawiając m.in. piękną, czworoboczną wieżę z dachami w stylu chińskim wnoszącą w całość architektoniczną tzw. „lekkość i urodę” modnych wówczas wpływów chińskich. 
● WŁADYSŁAW I KAMILA (Z PRZYBOJEWSKICH) ŻÓŁTOWSCY oraz ich syn KAZIMIERZ ŻÓŁTOWSKI – ostatni właściciele majątków w Chociszewie i w Miączynie, fundatorzy wyposażenia kościelnego.
Kościół w Chociszewie szczęśliwie przetrwał burzliwe lata powstań i wojen, w tym: powstanie listopadowe (1830-1831) i przemarsze tuż obok wojsk powstańczych i armii carskiej do Płocka, powstanie styczniowe (1863-1864) , okres I wojny światowej (1914-1918) oraz okres II wojny światowej (1939-1945). Od czasów jego konsekracji tj. od 1835 r., czyli PRZEZ OKRES 183 LAT służy Bogu i wspólnocie parafialnej. Realizacja projektu rewitalizacji sprawi, iż zostanie gruntownie odrestaurowany i odnowiony oraz oddany do dalszego użytkowania w całej swej krasie i wyjątkowej urodzie architektonicznej.
WSZYSTKIM OSOBOM ZAANGAŻOWANYM W REALIZACJĘ PROJEKTU REWITALIZACJI, W SZCZEGÓLNOŚCI ZAŚ KSIĘDZU PROBOSZCZOWI JERZEMU ZDUNKIEWICZOWI SKŁADAMY W IMIENIU WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ SERDECZNE PODZIĘKOWANIA I WYRAZY GŁĘBOKIEJ WDZIĘCZNOŚCI.

Zespół Redakcyjny Fanpage „Ziemia Czerwińska”
Tekst: Ryszard Gortat
Dariusz Umięcki
Mariusz Ciećwierz
Zdjęcia: Ryszard Gortat


Miejsce zdarzenia mapa Wyszogród


NASZE ZABYTKI SAKRALNE CORAZ PIĘKNIEJSZE ROZPOCZYNA SIĘ REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PARAFIALN komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się

Ostatnie video - filmy na e-Wyszogrod.pl