:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  31°C lekkie zachmurzenie

Konkurs na BLOG

„POKAŻ SWOJĄ PASJĘ „

Pokaż co lubisz , czym żyjesz. Pokaż co cię kręci.

Pokaż swoją pasję na blogu w naszym portalu w dziale ludzie , blogerzy

Termin konkursu do 30 września 2014.

Nagroda główna smartfon Kruger&Matz.

 Nagroda główna dla blogu który zdobędzie największa ilość osób komentujących.

Przewidujemy nagrody dodatkowe dla ciekawych, wartych wyróżnienia pomysłów

 

REGULAMIN KONKURSU

‘Pokaż swoją Pasję „

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Pokaż swoją Pasję” i jest zwany dalej: "Konkursem".

2. Organizatorem Konkursu jest Portal E-wyszogrod.pl

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.e-wyszogrod.pl oraz na profilu Facebook-owym e-wyszogrod.pl. do dnia 30 września 2014 roku (do godziny 23:59:59).

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest zarejestrowana na  portalu

 e-wyszogrod.pl Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu e-wyszogrod.pl. i tym samym zyskała status Fana;

b) nie jest pracownikiem firmy Boruta Motors

c) nie jest członkiem rodziny pracownika Boruta Motors.

d) jest związana z gminami Wyszogród, Czerwińsk, Młodzieszyn, Mała Wieś, Bodzanów, Bulkowo, Radzanowo. Zakroczym. Związana tzn mieszka, pracuje lub uczy się na ternie tych gmin bądź stąd pochodzi.

 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

b) założyć  w portalu e-wyszogrod.pl w dziale blog swoje konto i przedstawić w dowolny sposób soje zainteresowania. Forma przedstawienia jest dowolna poprzez zrobienie zdjęć i umieszczenie w galerii lub  poprzez opis.

 

§ 3

NAGRODY

  1. Nagrodą główna w Konkursie jest: :Smartfon Kruger&Matz
  2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który jako pierwszy w dniu 1pazdziernika 2014 r. uzyska największą ilość osób komentujących jego blog. Nie punktujemy ilości komentarzy a ilość indywidualnych osób. Komentarze anonimowe nie są brane pod uwagę.

3. Dla blogerów którzy nie zdobędą nagrody głównej Organizator przewiduje nagrody dodatkowe według własnego uznania.


4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

 

5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu
6 (sześciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres e-mail  w założonym przez niego koncie na portalu e-wyszogrod.pl

 

6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres [email protected] w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru
tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie WWW.e-wyszogrod.pl

Konkurs ma za zadanie pokazanie ciekawych osób , ciekawych zainteresowań z rejonu naszych gmin. Pomóc rozwinąć zainteresowania ludzi obok nas żyjących